El mateix dia es celebrarán en dues franges horaries dues proves diferenciades en:

DISTÀNCIES (OPEN i ELIT)

1000M Nedant + 5KM de cursa a peu.

 

 

 

 

PROVA OPEN – Aquatló per equips

 • Prova oberta masculina, femenina i mixta. Participació de federats i no federats.  

 • Equips compostos per aquatletes d’un mateix club, de diferent club, independents i no federats (mínim 3 aquatletes - màxim 5).

 • Durant el transcurs de la cursa, la separació màxima permesa entre el quart component de l’equip i d’altres despenjats, no podrà ser superior als 30’’. S’establirà, una zona d’espera pel re-agrupament dels participants d’un mateix equip. Tot participant que arribi a la zona d’espera més de 30’’ darrera del quart component del seu equip en aquest punt d’espera, quedarà desqualificat. Això també passarà per a tots aquells membres de l’equip que es separin més dels 30’’ en qualsevol punt del circuit.

 • Els clubs podran presentar més d’un equip.

 • L’ordre de sortida definitiu de la prova Open quedarà marcat per l’organització i es publicarà  a la web dies abans de la prova, atenent als criteris següents:

  • Ordre invers a l'ordre d'inscripció, és a dir, l'últim equip que s'apunti serà el primer a sortir.

  • Es faran tres diferents blocs per tipus d’equips: en primer lloc sortiran els equips femenins, tot seguit els equips mixte i, finalment, els equips masculins.

  • Els clubs que portin més d'un equip no sortiran seguits. Es deixaran uns minuts entre equips d’un mateix club.

  • Cada equip sortirà amb un minut de diferència respecte al precedent.

Tots els equips s’hauran de presentar a la cambra de sortida un mínim de 5 minuts abans de la seva sortida. Els equips que arribin tard a la seva sortida seran desqualificats.

 

 

 

PROVA ELIT – Campionat Nacional de Catalunya (C.N.C.) per Equips

 • Prova Elit masculina i femenina. Participació únicament de federats.  

 • Equips compostos per aquatletes d’un mateix club.

 • Els clubs només podran presentar un equip masculí (mínim 4 aquatletes - màxim 6) i un femení (mínim 3 aquatletes - màxim 5).

 • Durant el transcurs de la cursa, la separació màxima permesa entre el quart component de l’equip i d’altres despenjats, no podrà ser superior als 30’’. S’establirà, una zona d’espera pel re-agrupament dels participants d’un mateix equip. Tot participant que arribi a la zona d’espera més de 30’’ darrera del quart component del seu equip en aquest punt d’espera, quedarà desqualificat. Això també passarà per a tots aquells membres de l’equip que es separin més dels 30’’ en qualsevol punt del circuit.

 • L’ordre de sortida definitiu la prova Elit estarà marcat per la Federació Catalana de Triatló (FCT), a partir dels resultats de la Lliga Nacional de Catalunya de Aquatló 2018 en la setmana de la data de la prova.

 • És a dir, en les poscions en què es troba cada club a falta de disputar l’Aquatló de Badalona que és l’ultima prova de la Lliga.

 • Uns dies  abans de la prova es publicarà  a la web de la Federació Catalana de Triatló.

 • Cada equip sortirà amb un minut de diferència respecte al precedent.

Tots els equips s’hauran de presentar a la cambra de sortida un mínim de 5 minuts abans de la seva sortida. Els equips que arribin tard a la seva sortida seran desqualificats.